THÔNG BÁO VỀ DU HỌC SINH NHẬT BẢN

Thông báo về du học sinh Nhật Bản:
-Thông báo cách thức xin Visa cho các bạn du học sinh: Trường sẽ phải gửi đơn lên cục lưu trú để lấy giấy chứng nhận, sau đó gửi giấy về Việt Nam để giáo viên phối hợp với học sinh nộp xin Visa tại Lãnh sự quán
-Yêu cầu các giấy tờ cần gửi:
1. Đơn đăng ký (Trường xử lý)
2. Danh sách số lượng học sinh (Trường xử lý)
3. Bản khế ước chấp hành khi đến nhật (Trường xử lý – học sinh sẽ ký xác nhận)
4. Hộ chiếu scan cua học sinh (học sinh cung cấp)
5. Copy giấy COE (Trường xử lý)
6. Giấy chứng nhận tiêm Vắcxin tại Việt Nam (học sinh cung cấp)
-Thời gian cục lưu trú xử lý tiếp nhận danh sách nộp:
1. Học sinh khóa tháng 4 năm 2020: thời gian xử lý danh sách trường nộp tháng 11/2021 (Giấy COE cấp vào thời gian 1/1/2020~31/3/2020)
2. Khóa 4,7,10/2020 + khóa 1/2021: thời gian xử lý danh sách trường nộp tháng 12/2021 (Giấy COE cấp vào thời gian 1/1/2020~30/9/2020)
3. Khóa 4,7,10/2020 +khóa 1, 4/2021: thời gian xử lý danh sách trường nộp tháng 1/2022 (Giấy COE cấp vào thời gian 1/1/2020~31/3/2021)
Chú ý: Muộn nhất phải nộp danh sách cho các khoá tháng 4,7,10/2020 + 1,4/2021 là cuối tháng 1/2022 Các bạn khóa tháng 7,10/2021 + khóa 1/2022 : chờ thông báo sau (dự tính nhập cảnh sau tháng 2 năm 2022)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.